Povstanie roku 1944. Bolo národné, slávne, užitočné?

Peter B. Podolský: Povstanie roku 1944 : bolo národné, slávne, užitočné?

Dielo uvádza dokumentmi podložené skutočnosti, ktoré publikácie o povstaní obvykle zamlčujú. Takýto prístup k téme, bez jej idealizácie, nie je doteraz na Slovensku samozrejmosťou. Hoci práca spĺňa aj požiadavky kladené na odbornú prácu, je určená predovšetkým pre širšiu verejnosť.

Vydalo: Post Scriptum

ISBN 9788089567393

© Peter B. Podolský
© Post Scriptum

Digitalizované v roku 2016 podľa: vydanie druhé upravené, Bratislava 2015

Na stránkach 29august1944.sk publikované so súhlasom autora.

Stiahnuť

Podľa schémy, desaťročia intenzívne presadzovanou politickou mocou, slovenský národ v auguste 1944 z vlastnej vôle povstal a hrdinsky bojoval za správne ciele, takže toto povstanie bolo slávne a prínosné pre Slovensko i pokrokové sily sveta. Preto tejto udalosti dal sa oficiálny názov Slovenské národné povstanie. Podľa tejto schémy na povstaní sa podieľal celý slovenský národ alebo aspoň jeho väčšina a to z vlastnej vôle.

V skutočnosti väčšina slovenského národa o povstanie neprejavila záujem, zúčastnila sa ho len jeho malá časť, aj to prevažne nie z vlastnej vôle, pričom väčšina z jeho účastníkov neprejavila nadšenie do boja. Časť povstalcov spáchalo mnoho zločinov, vrátane vrážd. Aj preto povstanie nebolo slávne. Spôsobilo mnoho škôd obyvateľom Slovenska i iných krajín.

Prakticky všade na Slovensku sa ozbrojený odboj spájal s terorom, ktorý vyvrcholil počas povstania.

Prvou jeho známou obeťou sa stal 7. 4. 1942 policajt A. Pažický, ktorého okolo 18. 50 hod. na Pirnagovom vrchu pri Vinnom (pri Michalovciach) zastrelil člen tvoriacej sa odbojovej skupiny, keď bezpečnostná hliadka sa snažila zaistiť členov tejto skupiny. Pritom Pažický, ani jeho spoločníci, nepoužili zbraň ako prví.